+385 1 33 97 674 info@rotas.hr

Dijamantno rezanje i bušenje

NAŠE USLUGE

Dijamantno rezanje betona, kamena, opeke

DIJAMANTNO REZANJE

U mogućnosti smo preuzeti izvođenje radova u visokogradnji i niskogradnji, bez obzira radi li se o armiranom betonu, opeki, kamenu ili asfaltu. Primjenjuje se prilikom izrade novih ili proširenja postojećih otvora u zidovima ili pločama, kao i kod uklanjanju cijelih konstruktivnih dijelova.

Dijamantno bušenje betona, kamena, opeke

DIJAMANTNO BUŠENJE

Primjena dijamantnog bušenja je veoma raznolika (neovisno radi li se o amiranom betonu, opeki, kamenu ili asfaltu), a najčešća je za postavu raznih instalacija kroz zidove i ploče.

Dijamantno rezanje i dijamantno bušenje moguće je primijeniti prilikom svih vrsta rekonstrukcija, nadogradnji i rušenja (cijelih objekata ili samo pojedinih konstruktivnih dijelova), gdje je potrebna, preciznost, brzina i kvaliteta presjeka. Radovi se izvode bez vibracija i oštećenja okolnih konstrukcija.

KONTAKTIRAJTE NAS

Adresa : Ivana Mažuranića 51
Broj pošte : 10290
Grad : Zaprešić
Država : Hrvatska
Telefon : 01/ 3353 936
Telefon: 098/ 1930 866
Email : info@rotas.hr